logo kolor

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu Siła kompetencji.

Okres realizacji: 01.01.2019 – 30.09.2021 r.

Obszar realizacji: woj. małopolskie

Dla kogo: osoby zamieszkałe i/lub pracujące na terenie woj. małopolskiego należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  1. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy,
  2. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (max. do 6 m-cy od dnia przystąpienia do projektu) (w tym osoby, którym um. o pracę lub um. zlecenie nie zostały przedłużone z przyczyn dotyczących zakładu pracy)
  3. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Przyjmowanie zgłoszeń: od 01.01.2019 r. ( w naborach 2 tygodniowych)

Formy wsparcia: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, kurs przedsiębiorczości, doradztwo indywidualne (przed i po otrzymaniu dotacji), bezzwrotne środki na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym oraz w podmiotach ekonomii społecznej (pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne), staże zawodowe (4 m-ce), poradnictwo zawodowe, indywidualne sesje z coachem, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe, stypendia stażowe

Dokumenty rekrutacyjne: 

DOK. ZGŁOSZENIOWE OS. NIEDOWIDZĄCE – komplet dokumentów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Siła kompetencji

Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

Zał. 3 Zaświadczenie o przyczynie rozwiązania umowy zlecenie

Zał. 4 Zaświadczenie o zwolnieniach w okresie 12 miesięcy_

Zał. 5 Zaświadczenie o przyczynie rozwiązania umowy o pracę (załącznik do świadectwa o pracę)

Zał. 6 Zaświadczenie o przyczynie rozwiązania umowy zlecenie

Zał. 7_Oświadczenie rolnika_domownika

Zał. 8 Przetwarzanie danych osobowych

Zał. 9 Oświadczenie dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej

WZÓR_ Umowa uczestnictwa w projekcie_Siła kompetencji

 

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze projektu jak również w formie elektronicznej na adresy email podane poniżej lub listownie na niżej podany adres z dopiskiem SIŁA KOMPETENCJI

 

ul. Zamknięta 10/2.13,

30-554 Kraków

Kontakt:

570 455 672, 12 423 66 90 

w.pietras@itk.krakow.pl

36
dotacji na rozpoczęcie działalności
20
staży
120
szkoleń zawodowych
200
uczestników projektu