Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.

ul. Łężce 23, 30-614 Kraków
(12) 423 66 90
(12) 423 66 90

Biuro czynne:
poniedziałek – piątek
08:00-16:00

Siła kompetencji – 570 455 672 

 • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy,
 • osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (max. do 6 m-cy od dnia przystąpienia do projektu) (w tym osoby, którym um. o pracę lub um. zlecenie nie zostały przedłużone z przyczyn dotyczących zakładu pracy)
 • osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Czas na zmianę – 570 400 759

Osoby zamieszkujące woj. małopolskie (68 kobiet i 52 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie),
 •  kobiet,
 • bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (nie należący do wyżej wymienionych grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza – nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych uczestników projektu).

Z POWER-em w przyszłość! – 790 799 131

 • 210 osób (112 K i 98 M) w wieku 15-29 lat,
 • zamieszkujących(w rozumieniu KC) subregion Miasto Kraków,
 • wyłącznie osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z def .osoby z kategorii NEET przyjętą w PO POWER).
 • do osób nie zarejestrowanych w urzędzie pracy

 

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. jest firmą doradczo-szkoleniową działającą od 1991 roku na terenie całego kraju. Wspieramy osoby, firmy i instytucje, które dążą to tego, aby w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Prowadzimy szeroko pojętą działalność związaną z opracowaniem i wdrażaniem strategii dla firm, aktywizacją osób pozostających bez pracy, włączeniem społeczno-zawodowym osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także podniesieniem i dostosowaniem kwalifikacji przez osoby pracujące.

Współpracujemy z profesjonalnym zespołem doradców, trenerów, psychologów i ekspertów, dzięki czemu zapewniamy szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. Kompleksowo wspieramy osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Ponadto specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych. Wydajemy publikacje z zakresu turystyki, ekologii, a także podręczniki z obszarów zawodowych i informatycznych.