PROJEKTY INSTYTUTU TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. TO

22
zrealizowanych projektów
167
zorganizowanych staży
634
zrekrutowanych firm
2706
zrekrutowanych osób
42633
zrealizowanych godzin szkoleń