Okres realizacji: 01.01.2018 do 31.03.2021.

Obszar realizacji: gmina Kraków

Dla kogo:

 • 210 osób (112 K i 98 M) w wieku 15-29 lat,
 • zamieszkujących(w rozumieniu KC) subregion Miasto Kraków,
 • wyłącznie osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z def .osoby z kategorii NEET przyjętą w PO POWER).
 • do osób nie zarejestrowanych w urzędzie pracy

Przyjmowanie zgłoszeń: 01.01.2018 – 31.12.2020 r. (w naborach tygodniowych)

Liczba miejsc w projekcie: 210 osób

Formy wsparcia:

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Pośrednictwo pracy
 • Kursy i szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe/bony stażowe
 • Bony na zasiedlenie
 • Szkolenia z przedsiębiorczości
 • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • Subsydiowane zatrudnienie:
 • Bon zatrudnieniowy
 • Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy
 • Wsparcie pomostowe (doradcze):
 • Inne dodatkowe formy wsparcia (stypendium szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną)

Udział w projekcie: bezpłatny

Cel projektu: przygotowanie do wejścia na rynek pracy 210 osób młodych(15-29 lat),biernych zawodowo(z kategorii NEET) zamieszkujących w gminie Kraków,  do XII.2020r.

Więcej informacji o projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Finansowanie:
Wysokość dofinansowania:  3 605 276,92 PLN

Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy: 189 751,42 PLN

Kontakt
Biuro projektu: 570 400 733, 12 423 66 90 | zpowerem@itk.krakow.pl

Adres biura projektu:
ul. Zamknięta 10/13, 30-554 Kraków

 

Informujemy, iż ilość miejsc na udzielenie dotacji na działalność gospodarczą została wyczerpana. Proponujemy inne formy wsparcia w ramach projektu. Zapraszamy do udziału w projekcie! 

 

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu RODO

Ankieta dla uczestnika POWER od 1.08.2019

Ankieta_dla_osób_z_niepełnosprawnością_rekrutacja

Formularz_zgłoszeniowy_osoba_z_niepełnosprawnością 

Oświadczenie_uczestnika_projektu_RODO_osoba_z_niepełnosprawnością

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

REGULAMIN_stypendium, dojazdy, opieka

Oświadczenie UP w momencie przystąpienia do projektu

Oświadczenie UP – podjęcie zatrudnienia

Harmonogram-wsparcia_LUTY-2021

 

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj-300x142
UE-efs-300x168

Z POWER-em w przyszłość !

210
Liczba uczestników projektu
66
Liczba osób, która uzyska kwalifikacje
89
Liczba osób, która uzyska kompetencje
190
Liczba staży zawodowych