Okres realizacji: 01.01.2018 do 31.12.2020.

Obszar realizacji: gmina Kraków

Dla kogo: 210 osób (112 K i 98 M) w wieku 15-29 lat, zamieszkujących(w rozumieniu KC) subregion Miasto Kraków, wyłącznie osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET(zgodnie z def .osoby z kategorii NEET przyjętą w PO POWER)

Przyjmowanie zgłoszeń: 01.01.2018 – 31.03.2020 r.

Liczba miejsc w projekcie: 210 osób

Formy wsparcia:

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Pośrednictw pracy
 • Kursy i szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe/bony stażowe/bony na zasiedlenie
 • Szkolenia z przedsiębiorczości
 • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • Subsydiowane zatrudnienie:
 • Bon zatrudnieniowy
 • Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy
 • Wsparcie pomostowe (doradcze):
 • Inne dodatkowe formy wsparcia (zwroty kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną)

Udział w projekcie: bezpłatny

Cel projektu: przygotowanie do wejścia na rynek pracy 210 osób młodych(15-29 lat),biernych zawodowo(z kategorii NEET) zamieszkujących w gminie Kraków,  do XII.2020r.

Finansowanie:
Wysokość dofinansowania:  3 605 276,92PLN

Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy: 189 751,42 PLN

Kontakt
Aneta Pater: 605-847-700, 12 423 66 90 | a.pater@itk.krakow.pl
Biuro projektu
ul. Zamknięta 10/13, 30-554 Kraków

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy_POWER

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych_POWER

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_POWER

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj-300x142
UE-efs-300x168

Z POWER-em w przyszłość !

210
Liczba uczestników projektu
66
Liczba osób, która uzyska kwalifikacje
89
Liczba osób, która uzyska kompetencje
190
Liczba staży zawodowych