Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr 01_RR/Szczyt/9.1.2/USL/2017
Informujemy, że w postepowaniu nr 01_RR/Szczyt/9.1.2/USL/2017 prowadzonym w trybie Zapytania o cenę zakresie doradztwa prawnego oraz doradztwa kredytowego na potrzeby uczestników projektu „Zdobądź własny szczyt – nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej” realizowanego w ramach działania 9.1.2 RPO WM 2014-2020.

Zadanie 1 – Świadczenie usług Doradztwa prawnego – wybrano wykonawcę Jarosław Zdzisław Pierzak Kancelaria Adwokacka ul. Fr. Nullo 42/85 31-543 Kraków

Zadanie 2 – Świadczenie usług Doradztwa kredytowego – nie wybrano żadnego wykonawcy z powodu braku złożonych ofert

Zdobądź własny Szczyt

450
liczba osób
405
liczba szkoleń zawodowych
225
liczba miejsc stażowych
405
liczba osób które uzyskały kwalifikacje językowe i komputerowe