25.11.2019

Zapytanie o cenę dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem rozeznania rynku dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki” o nr POWR.02.12.00-00-0010/16. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania wyłonienia wykonawcy na organizację dwóch spotkań konsultacyjno, upowszechniających z interesariuszami Rady z branży turystycznej

Zapytanie o cenę nr PARP 2.12_8_2019_SRT

FORMULARZ OFERTOWY PARP 2.12_8_2019_SRT

 

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj
UE-efs

Sektorowa Rada ds. Turystyki

20
ilość członków Rady
20
ilość konferencji tematycznych
30
ilość badań naukowych
20
ilość ekpertyz