Okres realizacji: 01.11.2016 – 30.09.2018

Obszar realizacji: powiat kolbuszowski, powiat mielecki, powiat tarnobrzeski

Dla kogo: osoby wyłącznie o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej,

  • zamieszkuje, uczy się lub pracuje na terenie powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji językowych

Ponadto grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie os. należące do jednej lub więcej z poniższych grup:

  • wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy
  • powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci:
  • pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej ostatnich 6 miesięcy

Formy wsparcia:

  • szkolenie z języka angielskiego – 120 godzin zakończone certyfikatem TELC lub równoważnym na poziomie od A1 do C2 (w zależności od poziomu uczestników) – 13 grup
  • szkolenie z języka niemieckiego – 120 godzin zakończone certyfikatem TELC lub równoważnym na poziomie od A1 do C2 (w zależności od poziomu uczestników) – 2 grup

W ramach szkolenia zapewniamy pomoce dydaktyczne: podręcznik English File

Zajęcia:

  • tryb weekendowy: 2 dni x 4 h lekc. /dzień, tj. 32h/mies., całe szkol. zrealizowane w ciągu około 4 mies. 2x3h / tydzień lub inny dogodny rozkład
  • tryb popołudniowy w tyg.: 2 x w tyg. po 2h lekcyjne tj.16h/mies., całe szkol. zrealizowane po 7-7,5m-ca.

Liczba miejsc w projekcie: 171

Udział w projekcie: bezpłatny

Cel projektu: wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Kontakt:  

Iwona Wrona: 570-400-733 | info@kursypodkarpackie.pl

Aneta Pater: 605-847-700 | a.pater@itk.krakow.pl

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy _WSPÓLNY JĘZYK TO PODSTAWA

Formularz zgłoszeniowy _WSPÓLNY JĘZYK TO PODSTAWA.pdf

Oświadczenie Uczestnika Projektu_ Wspólny język to podstawa.pdf

Deklaracja_uczestnictwa_Wspólny język to podstawa.pdf

indeks

Wspólny język to podstawa

171
Liczba uczestników projektu
171
Liczba egzaminów zewnętrznych TELC
1560
Liczba godzin szkoleniowych
13
Liczba grup szkoleniowych