Okres realizacji: 01.11.2016 – 31.12.2017

Obszar realizacji: cała Polska

Dla kogo: 9 mikro, 19 małych i 2 średnich przedsiębiorców i ich pracowników (kluczowej kadry) z BRANŻY TURYSTYCZNEJ (PKD 55.10, 55.20, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29, 56.30, 79.11, 79.12, 79.90), mających siedzibę na terenie Polski, nie posiadających dokumentu o określonym horyzoncie czasowym (np. strategii, planu rozwoju)

Przyjmowanie zgłoszeń: 01.12.2016 – 28.02.2017

Liczba miejsc w projekcie: 30 przedsiębiorstw, w tym 9 mikro, 19 małych i 2 średnich przedsiębiorstw

Formy wsparcia: opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju, analiza potrzeb, doradztwo i monitoring w zakresie wdrożenia planów rozwojowych

Wymagany wkład własny:
mikroprzedsiębiorcy – 635,95 zł
mali przedsiębiorcy zatrudniający do 25 pracowników – 1 027,71 zł
mali przedsiębiorcy zatrudniający od 26 pracowników – 1 383,46 zł
średni przedsiębiorcy – 1 943,82 zł

Cel projektu: rozwój i wsparcie zarządzania strategicznego dla 30 polskich MMSP z branży turystycznej poprzez przygotowanie ich do podejmowania samodzielnych i racjonalnych wyborów spośród podmiotowych systemów finansowania

Kontakt: (12) 423 66 90

Biuro projektu: ul. Łężce 23, 30-614 Kraków

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj
UE-efs
30
strategii rozwoju dla MMSP z branży turystycznej
30
analiz potrzeb rozwojowych dla MMSP z branży turystycznej
30
usług doradztwa dla MMSP z branży turystycznej
1
konferencja upowszechniająca potrzeby/bariery rozwoju MMSP z branży turystycznej