INFORMACJE PONIŻEJ DOTYCZĄ PROJEKTU ZAKOŃCZONEGO 30.04.2018 R.

Zapraszamy do zakładki: www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-kolejna-edycja-projektu-01-01-2019/

 

 

 

Okres realizacji: 01.05.2016 – 30.04.2018 r.

Obszar realizacji: woj. małopolskie

Dla kogo: osoby zamieszkałe i/lub pracujące na terenie woj. małopolskiego należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  1. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy,
  2. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (max. do 6 m-cy od dnia przystąpienia do projektu) (w tym osoby, którym um. o pracę lub um. zlecenie nie zostały przedłużone z przyczyn dotyczących zakładu pracy)
  3. osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Przyjmowanie zgłoszeń: 01.05.2016 – 31.12.2017 r.

Liczba miejsc w projekcie: 190 osób, w tym: 64 osób zagrożonych zwolnieniami, 111 osób zwolnionych, 15 rolników (lub członków ich rodziny)

Formy wsparcia: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, kurs przedsiębiorczości, doradztwo indywidualne (przed i po otrzymaniu dotacji), bezzwrotne środki na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym oraz w podmiotach ekonomii społecznej (pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne), staże zawodowe (4 m-ce), poradnictwo zawodowe, indywidualne sesje z psychologiem, warsztaty psychologiczne, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, kurs komputerowe ECDL STANDARD PROFILE, stypendium szkoleniowe, stypendia stażowe w wys. do 1700,00 zł netto

Udział w projekcie: bezpłatny

Cel projektu: optymalizacja procesu przekwalifikowania i poszukiwania nowego miejsca pracy wśród mieszkańców Małopolski, którzy zostali zwolnieni lub są zagrożeni zwolnieniem z pracy bądź chcą odejść z rolnictwa

Finansowanie:
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 2 861 124,13 PLN
Wysokość wkładu budżetu państwa: 336 602,84 PLN
Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy: 168 301,42 PLN

Kontakt
Aneta Pater: 605-847-700 | a.pater@itk.krakow.pl
Sławomir Kubik: 667-668-434 | s.kubik@itk.krakow.pl
Dariusz Pierzak: 505-421-351 | biuro@dariuszpierzak.pl

Biuro projektu
ul. Łężce 23, 30-614 Kraków.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2_Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

Zał. 3_Zaświadczenie o nieprzedłużeniu umowy lub wypowiedzeniu

Zał. 4_Zaświadczenie dla osoby zagrożonej zwolnieniem

Zał. 5_Zaświadczenie o przyczynie rozwiązania umowy o pracę (załącznik do świadectwa o pracę)

Zał. 6_Oświadczenie rolnika.docx

Zał. 7_Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności.

Zał. 8_Oświadczenie o braku powiązań

Zał. 9_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 10_Zaświadczenie o nieprzedłużeniu umowy zlecenie

Zał. 11 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

REGULAMIN _ Dojazdy, stypendia, opieka

UE-FE
malopolska
UE-efs

W ramach projektu „Siła kompetencji” oferujemy

41
dotacji na rozpoczęcie działalności
45
staży
90
szkoleń zawodowych
36
szkoleń ECDL