logo kolor

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu Siła kompetencji.

znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb (002)         509px-Herb_Polski.svg

Projekt Siła kompetencji – 3  finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.03.2023 r.

Wartość projektu to 3 437 794,82 zł
W tym wkład z budżetu Państwa 343 779,23 zł
Dofinansowanie w ramach funduszy europejskich to 2 922 125,59 zł

Obszar realizacji: woj. małopolskie

Dla kogo: osoby zamieszkałe i/lub pracujące na terenie woj. małopolskiego należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  1. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy,
  2. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (max. do 6 m-cy od dnia przystąpienia do projektu) (w tym osoby, którym um. o pracę lub um. zlecenie nie zostały przedłużone z przyczyn dotyczących zakładu pracy)
  3. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Przyjmowanie zgłoszeń: od 15.04.2021 r

Nabór 41: 04.01.2023 r – 17.01.2023 r
Nabór 42: 18.01.2023 r – 31.01.2023 r

Formy wsparcia: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, kurs przedsiębiorczości, doradztwo indywidualne (przed i po otrzymaniu dotacji), bezzwrotne środki na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym oraz w podmiotach ekonomii społecznej (pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne), staże zawodowe (4 m-ce), poradnictwo zawodowe, indywidualne sesje z coachem, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe, stypendia stażowe

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Siła kompetencji_

Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 Zaświadczenie o przyczynie rozwiązania umowy zlecenie

Zał. 3 zaświadczenie o zwolnienach w okresie 12 miesiecy

Zał. 4 Zaświadczenie o przyczynie rozwiązania umowy o pracę (załącznik do świadectwa o pracę)

Zał. 5 Zaświadczenie o przyczynie rozwiązania umowy zlecenie

Zał. 6_Oświadczenie rolnika_domownika

Zał. 7 Oświadczenie dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej

Zał. 8 Przetwarzanie danych osobowych

Zał. 9 Wniosek o wydanie zaświadczenia ZUS_edytowalny

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze projektu jak również w formie elektronicznej na adresy email podane poniżej lub listownie na niżej podany adres z dopiskiem SIŁA KOMPETENCJI – 3 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem:

ul. Łężce 23
30-614 Kraków

Kontakt:

570 455 672, 12 423 66 90

m.makowka@itk.krakow.pl

30
dotacje na rozpoczęcie działalności
20
staże zawodowe
120
szkoleń zawodowych
180
uczestników projektu