Okres realizacji: 01.09.2016 – 28.02.2018

Obszar realizacji: woj. śląskie

Dla kogo: osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo w wieku 50+, w tym min. 55% kobiet

Przyjmowanie zgłoszeń: 01.09.2016 – 31.10.2016

Liczba miejsc w projekcie: 14 osób, w tym 8 kobiet i 6 mężczyzn

Formy wsparcia: doradztwo i szkolenia przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (22,5 tys. zł), wsparcie pomostowe finansowe (750,00 zł/miesiąc) przez 6-12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności, wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze przez 6-12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności

Udział w projekcie: bezpłatny

Cel projektu: aktywizacja zawodowa 14 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 50+

Kontakt:
Karolina Michalik: 530 586 153 I k.michalik@printstudio.com.pl

Biuro projektu: ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice (III piętro)

Finansowanie:
Wysokość wkładu Unii Europejskiej:
Wysokość wkładu budżetu państwa:
Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy:

UE-FE
slaskie
UE-efs
14
dotacji na rozpoczęcie działalności w wys. 22,5 tys.
14
miejsc na szkolenia i doradztwo przed założeniem firmy
14
miejsc na szkolenia i doradztwo przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy
12
miesięcy wsparcia pomostowego finansowego w wys. 750 zł/miesiąc