Z przyjemnością informujemy, iż trwa nabór do projektu “Zdobądź własny szczyt – nowe podejście do aktywizacji społeczno – zawodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy osoby z powiatów: nowosądecki, nowotarski, suski, limanowski.

Kto może skorzystać z form wsparcia:

· Osoby bezrobotne,
· Osoby korzystające z pomocy MOPS,
· Osoby korzystające z pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
· Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (z niepełnosprawnością orzeczoną)
· Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
· Osoby z rodzin wielodzietnych (3+),
· Osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami natury psychicznej,
· Osoby dotknięte bezrobociem rodzinnym,
· Osoby opiekujące się osobą zależną,
· Osoby zagrożone wykluczeniem z powodu rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
· Osoby bezdomne.

ulotka_Zdobądź Szczyt_ pow. suski, limanowski, nowotarski, nowosądecki

 

Zdobądź własny Szczyt

450
liczba osób
405
liczba szkoleń zawodowych
225
liczba miejsc stażowych
405
liczba osób które uzyskały kwalifikacje językowe i komputerowe