Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

Rekrutacja prowadzona będzie w zamkniętych następujących po sobie naborach tj. pierwszy nabór podzielony będzie na dwa etapy: 1A: od 09 maja 2016r. do 30 maja 2016r., (lub do momentu przyjęcia 15 poprawnych pod względem formalnym formularzy zgłoszeniowych) 1B: od dnia 31 maja 2016r. do dnia 13 czerwca (lub do momentu przyjęcia 35 poprawnych pod względem formalnym formularzy zgłoszeniowych) (15-dniowe terminy składania dokumentów), kolejne nabory planowane w odstępach 14 dniowych (lub momentu przyjęcia 20 poprawnych pod względem formalnym formularzy zgłoszeniowych w każdym naborze) w III i IV kwartale 2016r. W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości formularzy zgłoszeniowych nabory mogą zostać przedłużone.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Siła kompetencji

Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2_Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

Zał. 3_Zaświadczenie o nieprzedłużeniu umowy lub wypowiedzeniu

Zał. 4_Zaświadczenie dla osoby zagrożonej zwolnieniem

Zał. 5_Zaświadczenie o przyczynie rozwiązania umowy o pracę (załącznik do świadectwa o pracę)

Zał. 6_Oświadczenie rolnika

Zał. 7_Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności.

Zał. 8_Oświadczenie o braku powiązań

Zał. 9_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 10_Zaświadczenie o nieprzedłużeniu umowy zlecenie

Zał. 11 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

 

UE-FE
malopolska
UE-efs

W ramach projektu „Siła kompetencji” oferujemy

41
dotacji na rozpoczęcie działalności
45
staży
90
szkoleń zawodowych
36
szkoleń ECDL