Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które złożyły już dokumenty zgłoszeniowe za zainteresowanie naszym projektem. W okresie 21.03 -20.06.2017 do projektu zakwalifikowano 63 os. Wszystkie osoby zostały poinformowane telefonicznie o wynikach rekrutacji. Z każdą osobą zakwalifikowaną do projektu będzie się kontaktować doradca klienta w celu umówienia pierwszego spotkania.

Zdobądź własny Szczyt

450
liczba osób
405
liczba szkoleń zawodowych
225
liczba miejsc stażowych
405
liczba osób które uzyskały kwalifikacje językowe i komputerowe