Szanowni Państwo,

ogłaszamy konkurs na biznesplany dla Grupy III.

Wzory dokumentów znajdą Państwo w zakładce DOTACJE – wzory dokumentów związane z udzieleniem wsparcia finansowego

Harmonogram naboru dotyczący konkursu biznesplanów przedstawia się następująco:

ZADANIE DATA
Zakończenie szkoleń i warsztatów 20.12.2016r.
Ogłoszenie konkursu biznesplanów 05.12.2016
Nabór biznesplanów 22.12.2016
Wstępna lista rankingowa 23.12.2016
Składanie odwołań 27.12.2016
Ostateczna lista rankingowa 28.12.2016
Rejestracja działalności gospodarczej 28-29.12.2016
Udzielenie wsparcia finansowego – dotacji 29-30.12.2016
UE-FE
malopolska
UE-efs

W ramach projektu „Siła kompetencji” oferujemy

41
dotacji na rozpoczęcie działalności
45
staży
90
szkoleń zawodowych
36
szkoleń ECDL