Szanowni Państwo,

ogłaszamy konkurs na biznesplany dla Grupy III.

Wzory dokumentów znajdą Państwo w zakładce DOTACJE – wzory dokumentów związane z udzieleniem wsparcia finansowego

Harmonogram naboru dotyczący konkursu biznesplanów dla grupy nr 2 przedstawia się następująco:

ZADANIE DATA
Zakończenie szkoleń i warsztatów 18.09.2016r.
Ogłoszenie konkursu biznesplanów 02.11.2016
Nabór biznesplanów 28.09.2016 – 05.12.2016
Wstępna lista rankingowa 12.12.2016
Składanie odwołań 12.12.2016-14.12.2016
Ostateczna lista rankingowa 15.11.2016
Rejestracja działalności gospodarczej 15-20.12.2016
Udzielenie wsparcia finansowego – dotacji 21-22.12.2016
UE-FE
malopolska
UE-efs

W ramach projektu „Siła kompetencji” oferujemy

41
dotacji na rozpoczęcie działalności
45
staży
90
szkoleń zawodowych
36
szkoleń ECDL