Okres realizacji: 2016-07-01 – 2018-01-30

Obszar realizacji: województwo małopolskie, powiaty: tatrzański i nowotarskim

Dla kogo: Wparcie skierowane jest od osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego, ponadto należą do min. jednej z grup:

  • kobiety
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne

 

Przyjmowanie zgłoszeń: 2016-07-01 – 2016-12-31

Liczba miejsc w projekcie: 51 osób bezrobotnych, 19 osoby długotrwale bezrobotnych, 9 osób biernych zawodowo, 48 osób o niskich kwalifikacjach, 3 osoby z niepełnosprawnościami, 14 osób w wieku 50 +.

Formy wsparcia:

  • pomocy doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
  •  propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
  • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,64 zł/godz.), certyfikat
  • staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1 440,00 zł/miesiąc)
  • pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

Udział w projekcie: bezpłatny

Cel projektu: znalezienie zatrudniania osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę.

 

Kontakt:

Paweł Imiołek:  tel. 531 -409 -528, e-mail: p.imiolek@printstudio.com.pl

Magda Plaminiak: tel. 691 -877 -173, e-mail: m.plaminiak@printstudio.com.pl

Biuro projektu: ul. Łężce 23, 30-614 Kraków

 

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy wersja elektroniczna

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

 

 

 

34
staży
60
miejsc na szkolenia zawodowe
60
analiz rozwojowych
24
miejsc na szkolenia komputerowe