Nowy Projekt – Zdobądź własny szczyt

Miło nam pinformować o kolejnym sucesie Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. Nasz wniosek pt. “Zdobądź własny Szczyt” znalazł się na liście rankingowej konkursu  nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16 i uzyskał dofinansowanie z najwyższą kwota dofinansowania w konkursie 8 345 307. Projekt będzie realiozwany w małopolsce od 17.10 2016 do 30.09.2019. Całemu zespołowi GRATULUJEMY.

lista rankingowa