Okres realizacji: 2016-07-01 – 2018-06-30
Obszar realizacji: województwo małopolskie, powiaty: limanowski, myślenicki, wadowicki, oświęcimski

Dla kogo: Wparcie skierowane jest do osób po 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych, pozostające bez zatrudnienia które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: limanowskiego, myślenickiego, wadowickiego, oświęcimskiego

Przyjmowanie zgłoszeń: 2016-07-01 – 2016-12-31

Liczba miejsc w projekcie: 102 osoby bezrobotne, 39 osób długotrwale bezrobotnych, 18 osób biernych zawodowo, 97 osób o niskich kwalifikacjach, 6 osoby z niepełnosprawnościami, 110 osób w wieku 50 +

Formy wsparcia:

  • pomocy doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
  •  propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
  • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,64 zł/godz. netto), certyfikat
  • staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1 440,00 zł/miesiąc netto)
  • pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

Ponadto oferujemy:

  • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
  • osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
  • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć

W ramach projektu zorganizowane zostanie 10 edycji giełd pracy m.in. w Limanowej, Wadowicach, Oświęcimiu, Myślenicach, umożliwiających kontakt osób poszukujących pracy z pracodawcami poszukujących pracowników, na które już dziś serdecznie zapraszamy przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.

Udział w projekcie: bezpłatny

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Cel projektu: znalezienie zatrudniania osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę.

Kontakt:
Paweł Imiołek: tel. 531 -409 -528, e-mail: p.imiolek@printstudio.com.pl
Magda Plaminiak: tel. 691 -877 -173, e-mail: m.plaminiak@printstudio.com.pl

Biuro projektu: ul. Łężce 23, 30-614 Kraków

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu