Okres realizacji: 01.11.2016 – 30.09.2018

Obszar realizacji: m. Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski

Dla kogo: osoby wyłącznie o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej,

  • zamieszkuje na terenie powiatów: m. Przemyśl, przemyskiego i jarosławskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji językowych

Ponadto grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie os. należące do jednej lub więcej z poniższych grup:

  • wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy
  • powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci:
  • pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej ostatnich 6 miesięcy

Formy wsparcia:

  • szkolenie z języka angielskiego – 120 godzin zakończone certyfikatem TELC lub równoważnym na poziomie od A1 do C2 (w zależności od poziomu uczestników) – 13 grup
  • szkolenie z języka niemieckiego – 120 godzin zakończone certyfikatem TELC lub równoważnym na poziomie od A2– 2 grup

W ramach szkolenia zapewniamy pomoce dydaktyczne: podręcznik English File

Zajęcia:

  • tryb weekendowy: 2 dni x 4 h lekc. /dzień, tj. 32h/mies., całe szkol. zrealizowane w ciągu około 4 mies. 2x3h / tydzień lub inny dogodny rozkład
  • tryb popołudniowy w tyg.: 2 x w tyg. po 2h lekcyjne tj.16h/mies., całe szkol. zrealizowane po 7-7,5m-ca.

Liczba miejsc w projekcie: 171

Udział w projekcie: bezpłatny

Cel projektu: wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Kontakt:  

Iwona Wrona: 570-400-733 | info@kursypodkarpackie.pl

Aneta Pater: 605-847-700 | a.pater@itk.krakow.pl

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy _Język sukcesu.pdf

Formularz zgłoszeniowy _Język sukcesu

Oświadczenie Uczestnika Projektu_ Język sukcesu

Deklaracja_uczestnictwa

logo_punkt_podkarpackie
171
Liczba uczestników
171
Liczba egzaminów zewnętrznych TELC
1560
Liczba godzin szkoleń językowych
13
Liczba grup szkoleniowych