Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.12.2017 r.

Obszar realizacji: woj. śląskie

Dla kogo: osoby od 30 roku życia, zamieszkałe na terenie woj. śląskiego, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)

Przyjmowanie zgłoszeń: 15.07.2016 – 31.05.2017 r.

Liczba miejsc w projekcie: 70 osób, w tym: 42 kobiety, 28 mężczyzn, 60 osób bezrobotnych (w tym 34 osoby długotrwale bezrobotne), 10 osób biernych zawodowo, 70 osób z niskimi kwalifikacjami, 5 osób niepełnosprawnych, 13 osób po 50 roku życia

Formy wsparcia: 3-miesięczne staże zawodowe (stypendia stażowe w wys. do 997,40 zł brutto/miesiąc), szkolenia zawodowe Profesjonalny kelner/ka, Profesjonalny barman/ka, Recepcjonista/tka, szkolenia językowe angielski/niemiecki, szkolenia komputerowe ECDL Base, stypendia szkoleniowe, poradnictwo zawodowe, mentoring, pośrednictwo pracy

Udział w projekcie: bezpłatny

Cel projektu: wzrost potencjału zawodowego i zwiększenie szans na zatrudnienie u 70 osób bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach zamieszkujących woj. śląskie w wieku od 30 roku życia,

Kontakt:
Beata Pokrywka: 531-060-533 I b.pokrywka@itk.krakow.pl

Biuro projektu:
ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice, III piętro, p. 302
dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00

Finansowanie:
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 812 414,06 zł
Wysokość wkładu budżetu państwa: 95 578,13 zł
Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy: 47 789,06 zł

Do pobrania:
1-formularz-zgloszeniowy
2-oswiadczenie-uczestnika
3-deklaracja
4. REGULAMIN PROJEKTU
5-umowa

UE-FE
slaskie
UE-efs

W ramach projektu „Inkluzja zawodowa - kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia” oferujemy

25
staży
70
miejsc na szkolenia zawodowe
30
miejsc na szkolenia komputerowe
70
miejsc na szkolenia językowe