ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA W TURYSTYCE
 
alt alt  Szkolenie skierowane do pracowników branży turystycznej w tym szczególnie
  osób zarządzających.


Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej w turystyce. Dzięki udziałowi w szkoleniu zapoznają się Państwo ze sposobami organizacji przedsiębiorstw turystycznych oraz zasadami skutecznego zarządzania personelem i firmą.

 
OFEROWANE SZKOLENIA

 • Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na finansowanie nowych produktów i usług oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
 • Hotel jako element innowacji i promocji w turystyce
 • Opracowanie koncepcji nowych produktów turystycznych
 • System tradycyjny i sieciowy oraz zarządzanie menadżerskie,frenchaising, outsorcing
 • Przegląd nowych metod i technik zarządzania w turystyce i uzdrowiskach.
 • Tendencje na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym. Prognoza do 2020 r
 • System informacji i dystrybucji turystyczno-uzdrowiskowej.
 • Standardy jakości i innowacje
 • Zarządzanie strategiczne w turystyce i gastronomii jako nowy element walki konkurencyjnej na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym
 • Promocja i wizerunek przedsiębiorstwa turystycznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Innowacyjne formy dystrybucji informacji i sprzedaży produktów turystycznych
 • Elektroniczne systemy zarządzania obiektem noclegowym i obiektem gastronomicznym
 • Ekologiczna gastronomia
 • Zarządzanie ekologicznym hotelem
 • Zarządzanie produktem turystycznych
 • Zarządzanie projektem turystycznym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
 • Zarządzanie jakością i wdrażanie systemów zarządzania jakością ISO w turystyce
 • Finanse w przedsiębiorstwie turystycznym