W ramach projektu “Zdobądź własny szczyt – nowe podejście do aktywizacji społeczno – zawodowej” oferujemy różnorodne i kompleksowe formy wsparcia, pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji osoby, jak:
· Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, zbudowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
· Indywidualne i/lub grupowe spotkania z psychologiem,
· Warsztaty aktywizacyjne,
· Spotkania z trenerem zatrudnienia wspieranego,
· Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
· Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
· Kursy/szkolenia zawodowe (podnoszące już posiadane kwalifikacje lub umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji)- zgodne z diagnozą IPD,
· Wizyty u specjalistów (m.in prawnika, wizażysty, lekarza, terapeuta, mediator),
· Kurs komputerowy ECDL Base po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe,
· Kurs nauki języka obcego po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe,
· Staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe

Zdobądź własny Szczyt

450
liczba osób
405
liczba szkoleń zawodowych
225
liczba miejsc stażowych
405
liczba osób które uzyskały kwalifikacje językowe i komputerowe