Przebieg rekrutacji i dokumenty rekrutacji

Projekt trwa od grudnia 2016 r. do listopada 2019 r. W tym czasie będzie organizowany nabór dokumentów rekrutacyjnych – będą organizowane nabory wniosków. Konkretne terminy naborów wniosków będą ogłaszane na stronie internetowej projektu.

Możliwe jest rozpoczęcie udziału w projekcie również poza okresem naborów, aż do wyczerpania miejsc w Projekcie.

Rekrutacja uczestników:
Osoba chcąca uczestniczyć w Projekcie zobowiązana jest do wypełnienia formularza rekrutacyjnego oraz załączników wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej projektu, w biurze Projektu, u rekruterów działających w terenie powiatów: suskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i nowotarskiego. Dokumenty rekrutacyjne można składać w formie papierowej osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczty Polskiej, kurierem lub za pośrednictwem doradcy klienta lub rekrutera. Możliwe jest również przesłania zgłoszenia drogą mailową – z zainteresowaną osobą skontaktuje się rekruter i na umówionym spotkaniu wypełnią dokumenty zgłoszeniowe.

Informacje i szczegóły:

Rekruter: Krzysztof Sondej – tel: 570 500 789, k.sondej@printstudio.com.pl

Doradca powiat Suski i Nowotarski:  570 400 736,

Doradca powiat Nowosądecki i Limanowski:  570 400 793,

Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z etapów.

  1. potencjalny uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rekrutacyjnego oraz załączników wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
  2. zostanie dokonana przez zespół projektowy ocena Formularza rekrutacyjnego (formalna i merytoryczna)
  3. kwalifikacja uczestnika projektu – osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu do projektu
  4. doradca klienta na spotkaniu z uczestnikiem dokona analizy predyspozycji i oczekiwań uczestnika, określi możliwe kierunki rozwoju i ustali z uczestnikiem indywidualną ścieżkę uczestnictw

Komplet_rekrutacyjny_1 Komplet_rekrutacyjny_2 Komplet_rekrutacyjny_3

 

Zdobądź własny Szczyt

450
liczba osób
405
liczba szkoleń zawodowych
225
liczba miejsc stażowych
405
liczba osób które uzyskały kwalifikacje językowe i komputerowe