Wzory dokumentów związanych z udzielaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Aktualizacja SIŁA KOMPETENCJI Regulamin wsparcia na dotacje

Zał. 1 Oświadczenie UP

Zał. 2 Umowa o udzielenie-wsparcia szkoleniowo-doradczego

Zał 3 Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczosci

Zał. 4 Wzór biznesplanu

Zał. 5 Karta oceny biznesplanu

Zał. 6 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Zał. 7 Wzór umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 8 Formularz zakres informacji pomoc de minimis

Zał. 9 Oświadczenie Uczestnika Projektu o otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 10 Oświadczenie o powiązaniach na potrzeby de minimis

Zał. 11 Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Zał. 12 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego

Zał. 13 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego doradczego i kapitałowego

Zał. 14 Oświadczenie zgody małżonka UP

Zał 15 Oświadczenie zgody małżonka poręczyciela

Zał. 16 Oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Zał. 17 Zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodu Poręczyciela

Zał. 18 Oświadczenie poręczyciela o dochodach

Zał. 19 Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa gospodarcze

Zał. 21 Ankieta monitorująca działalność gospodarczą

Dokumenty w wersji edytowalnej – WORD:

Zał. 1 Oświadczenie UP

Zał 3 Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 4 Wzór biznesplanu

Zał. 6 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Zał. 8_Formularz zakres informacji pomoc de minimis

Zał. 9_Oświadczenie Uczestnika Projektu o otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 10 Oświadczenie o powiązaniach na potrzeby de minimis

Zał. 11 Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Zał. 12 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego

Zał. 13 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego doradczego i kapitałowego

Zał. 14 Oświadczenie zgody małżonka UP

Zał. 15 Oświadczenie zgody małżonka poręczyciela

Zał. 16 Oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Zał. 17 Zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodu Poręczyciela

Zał. 18 Oświadczenie poręczyciela o dochodach

Zał. 19 Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa gospodarcze

Zał. 21 Ankieta monitorująca działalność gospodarczą

 

UE-FE
malopolska
UE-efs

W ramach projektu „Siła kompetencji” oferujemy

41
dotacji na rozpoczęcie działalności
45
staży
90
szkoleń zawodowych
36
szkoleń ECDL