Poniżej przedstawiamy regulamin przyznawania dotacji w ramach projektu.

Regulamin V4_ dotacje – aktualizacja

Załączniki:

Zał. 1 Oświadczenie UP

Zał. 2 Wzór umowy_wsparcie szkoleniowo-doradcze

Zał. 3 Wniosek o przyznanie środków finansowych-dotacji

Zał. 4 Wzór Biznesplanu

Zał. 5 Wzór karty oceny merytorycznej biznesplanu

Zał. 6. Oświadczenie uczestnika o kwalifikowalności VAT (nieaktualny, aktualny – zał. 20)

Zał. 7 Wzór umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 7 Wzór umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości_bez-VAT

Zał. 8_Wzór formularza_zakres_informacji_pomo_de_minimis_

ZAŁ. 9 Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 10_Oświadczenie_o_powiązaniach_na_potrzeby_de_minimis_

Zał. 11 Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Zał. 12 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 13 Oświadczenie zgody małżonkia uczestnika projektu

Zał. 14 Oświadczenie zgody małżonka poręczyciela

Zał. 15 Oświadczenie Uczestnika lub poręczyciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Zał. 16 Zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodu Poręczyciela

Zał. 17 Oświadczenie poręczyciela o dochodach

Zał. 18 Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa gospodarcze

Zał. 19 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego doradczego

Zał. 20 Oświadczenie uczestnika o rejestracji VAT (aktualny)

Zał. 21 Oświadczenie uczestnika o VAT (po 12 miesiącach od podpisania umowy)

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj-300x142
UE-efs-300x168

Z POWER-em w przyszłość !

210
Liczba uczestników projektu
66
Liczba osób, która uzyska kwalifikacje
89
Liczba osób, która uzyska kompetencje
190
Liczba staży zawodowych